VERKKOKOULUTUKSET
Osaava henkilöstö on turvallisen ja laadukkaan toiminnan perusta

VERKKOKOULUTUKSET
Osaava henkilöstö on turvallisen ja laadukkaan toiminnan perusta

Työntekijöiden koulutuksella vähennetään työssä syntyviä vaaratilanteita ja riskejä

Työnantajan vastuulla on perehdyttää työntekijät toimenkuvaansa sekä huolehtia työturvallisuudesta. Yrityksen tulee varmistaa oman henkilökunnan lisäksi sen eri toimialueilla tai toiminnoissa työskentelevien urakoitsijoiden, alihankkijoiden tai vuokrahenkilöstön työturvallisuus.

Qreformin valmiit verkkokoulutukset soveltuvat osaksi työntekijöiden perusperehdytystä ja täydentävät organisaation turvallisuus- ja laatukoulutusta. Toteutamme myös räätälöityjä verkkokursseja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Verkkokurssien oppimisalustana toimii Regon koulutusten hallinta -moduuli. Moduuli on myös helposti laajennettavissa kattamaan koko organisaation pätevyyksien hallinnan ja osaamisen kehittämisen monipuolisia tarpeita.

Verkkokoulutuskokonaisuudet

Asiakasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus sosiaalipalvelujen työntekijöille

Verkkokoulutuskokonaisuus (7 kurssia ja lopputesti) perehdyttää avohuollossa työskentelevät sosiaalipalvelujen työntekijät asiakasturvallisuuden keskeisiin osa-alueisiin ja auttaa edistämään turvallisia toimintatapoja päivittäisessä työssä.

Lue lisää

Potilasturvaportissa lähes kaksikymmentä verkkokurssia potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tueksi

Sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille laadukasta verkkokoulutusta potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Potilasturvaportin kautta voi suorittaa Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutuksen (9 kurssia ja lopputesti) sekä seitsemän eri teemakurssia ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi.

Lue lisää

Turvallisuutta taidolla -koulutus osaksi yrityksen turvallisuusperehdytystä

Erinomainen koulutuspaketti yrityksille turvallisuusperehdytyksen perustaksi. Kattava verkkokurssisarja sisältää kuusi verkkokurssia, joiden sisältö käsittelee tyypillisiä turvallisuusriskejä käytännön esimerkkien avulla sekä antaa työntekijöille tietoa, kuinka ennaltaehkäistä riskejä.

Lue lisää

Verkkokurssit

Henkilöturvallisuus uhka- ja väkivaltatilanteissa

Verkkokurssi perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät henkilöturvallisuuteen, asiakasväkivallan ennaltaehkäisyyn sekä uhkaavien tilanteiden hallintaan.

Lue lisää

Paloturvallisuutta taidolla

Varmista ajoissa henkilöstön perusosaaminen ja valmius hätätilanteissa.

Verkkokoulutus tukee työturvallisuuslain mukaista perehdyttämisvelvoitteen toteutumista.

Lue lisää

Kotihoitoa turvallisesti

Verkkokurssi nostaa esille tyypillisiä kotihoidon riskejä ja kuinka niihin voidaan vaikuttaa. Kurssi painottaa riskien havainnointia ja tunnistamista ennen kuin ne muuttuvat vaaratilanteiksi.

Lue lisää

Tietoturvan perusteet

Käytännönläheinen verkkokurssi tietoturvan perusteista

  • Tiedon turvallinen käsittely ja tallentaminen
  • Miten tietoturvan vastuut jakaantuvat?
  • Somen tietoturva

Lue lisää

Tietosuojan perusteet

Jokaisen työntekijän tulisi tietää nämä asiat tietosuojasta ja tietojen turvallisesta käsittelystä.

  • Mitä asioita henkilörekisterin ylläpitämiseen liittyy?
  • Mitkä ovat rekisterinpitäjän velvollisuudet?

Lue lisää